Burnout preventie


never stress

Burnout preventie.
Het is verstandig om aan burnout preventie te doen: door werkstress te bestrijden. Nu wordt bij de aanpak van werkstress meestal gekeken naar de individuele werknemer. En dat is waarschijnlijk een gemiste kans, want er zullen mogelijk meer mensen last van die stressoor hebben. Misschien in mindere mate dan het individu dat eruit springt, maar het blijft een bron van werkstress.
Het is mogelijk om intern onderzoek te doen, waarmee je de werkgerelateerde stressoren binnen de organisatie kunt opsporen en aanpakken. Daarvan profiteren alle werknemers.
In plaats van een persoonsgebonden aanpak, kun je dus ook kiezen voor een structurele aanpak, door de oorzaken van werkstress te reduceren. Met als gevolg minder werkstress in het algemeen en een belangrijke bijdrage aan de preventie van burnout in het bijzonder. Resultaat: een fijner werkklimaat en minder uitval.

Bureau Kat de Beer heeft een speciaal programma samengesteld om werkgerelateerde stressoren te identificeren. Dat doen we door middel van vragenlijsten, interviews en aanvullend onderzoek. In een persoonlijk gesprek vertellen we graag meer over de inhoud en werkwijze. Natuurlijk bieden we aansluitend een gratis en vrijblijvende intake. Op basis hiervan wordt de offerte samengesteld.

Het programma:

Stap 1:

In beeld brengen van de stressoren.
Dit beeld wordt samengesteld uit de resultaten van vragenlijsten, interviews en onderzoek.

Stap 2:

Werken naar een oplossing.
Bij iedere geïdentificeerde stressoor zullen we een aantal oplossingen benoemen, in detail en praktisch toepasbaar.

Stap 3:

Een plan van aanpak samenstellen.
Samen met de opdrachtgever wordt er gekozen voor de meest passende oplossing. Daaruit ontspringt een plan van aanpak.Praktisch:

Tijdsinvestering:
In de onderstaande prijzen zijn de tijdsinvesteringen verwerkt. De duur is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en/of de opdracht.
Kosten:

De intake is altijd gratis en vrijblijvend. Hieronder vind je voorbeelden van de verschillende pakketten en de prijs. Die prijs is gekoppeld aan de grootte van de organisatie.


inclusief basis uitgebreid compleet
       
intake V V V
vragenlijst V V V
interviews   V V
rapportage V V V
nulmeting V V V
meting na 1 jaar     V
aanbevelingen   V V
plan van aanpak V V V
toepassing     V
       
aantal werknemers      
<10  € 624,00   € 1.560,00   € 1.664,00
<50  € 624,00   € 1.716,00   € 1.976,00
<250  € 832,00   € 2.964,00   € 4.264,00
<500  € 832,00   € 4.264,00   € 6.864,00
500 +  € 1.664,00   € 6.656,00   € 10.816,00


Aansluitend kan er ook voor een persoonsgebonden aanpak gekozen worden, een burnout preventie coach die aan het werk gaat met de individuele medewerkers zelf. Daarmee worden niet alleen de werkgerelateerde stressoren aangepakt, maar ook de persoonsgebonden stressoren.