Gegevens en overige informatie.


Gegevens

Bureau Kat de Beer
Mennonietenkerkstraat 7
9981 BB Uithuizen
06207 112 59
info@katdebeer.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68083491
Bankrekeningnummer NL30 INGB 0007 7901 32 ten name van Bureau Kat de Beer
Vrijgesteld van btw.
Btw indentificatienummer NL001873041B43.Algemeen:
Op alle trainingen zijn de algemene voorwaarden van Bureau Kat de Beer van toepassing. Hier kan van worden afgeweken, indien dat door beide partijen schriftelijk is bevestigd. We kunnen bijvoorbeeld ook gebruik maken van jullie algemene voorwaarden of mijn voorwaarden aanpassen.

Van het uitgegeven materiaal, zoals handouts en handboeken, blijft het copyright bij Bureau Kat de Beer.

Je kunt erop vertrouwen dat ik me houd aan de privacy wetgeving: Privacy verklaring.


Overige informatie (in alfabetische volgorde)

Algemene voorwaarden (PDF)

Filosofie

Gedragscode coach (PDF)

Gedragscode trainer (PDF)

Klachtenregeling (PDF)

Over dit bureau

OVK geen werkgeversgezag (DOC)

Privacyverklaring (PDF)

Visie (PDF)

Webdesign